Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Tijdens de jacht
zijn trillingen heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
1meter diep
50cm diep
10cm diep
30cm diep

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
zeearenden
runderen
insecten

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 jaar
6 maanden
1 maand

Een otter draagt haar jongen ... dagen
62 dagen
32 dagen
82 dagen
geen want ze leggen eieren

De beste schuilplaats voor een otter is
ze hebben geen schuilplaats
onder een berg bladeren
in een hol
tussen de struiken

Otters komen voor:
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen
langs de oevers van allerlei watersystemen

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
runderen
vissen
paddestoelen
insecten

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat ze droog blijven
dat er mensen in hun omgeving zijn
een goede schuilplaats
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina