Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
runderen
zeearenden
insecten

Otters komen voor:
in bossen
op heel droge plaatsen waar veel zand is
langs de oevers van allerlei watersystemen

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
insecten
runderen
vissen
paddestoelen

De beste schuilplaats voor een otter is
tussen de struiken
ze hebben geen schuilplaats
onder een berg bladeren
in een hol

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat er mensen in hun omgeving zijn
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats

Tijdens de jacht
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
6 maanden
1 maand
1 jaar
worden nooit van hun moeder gescheiden

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
50cm diep
1meter diep
30cm diep
10cm diep

Een otter draagt haar jongen ... dagen
62 dagen
geen want ze leggen eieren
82 dagen
32 dagen

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina