Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
paddestoelen
runderen
vissen
insecten

Tijdens de jacht
zijn trillingen heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 jaar
1 maand
6 maanden

Een otter draagt haar jongen ... dagen
geen want ze leggen eieren
62 dagen
82 dagen
32 dagen

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
ze hebben geen schuilplaats
tussen de struiken
in een hol

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
een goede schuilplaats
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
dat er mensen in hun omgeving zijn

Otters komen voor:
op heel droge plaatsen waar veel zand is
langs de oevers van allerlei watersystemen
in bossen

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
10cm diep
50cm diep
30cm diep
1meter diep

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
zeearenden
runderen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be