Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
6 maanden
1 maand
1 jaar

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
dat er mensen in hun omgeving zijn
een goede schuilplaats

Tijdens de jacht
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
zeearenden
runderen

Een otter draagt haar jongen ... dagen
geen want ze leggen eieren
82 dagen
62 dagen
32 dagen

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
30cm diep
10cm diep
1meter diep
50cm diep

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
paddestoelen
insecten
runderen
vissen

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

Otters komen voor:
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen
langs de oevers van allerlei watersystemen

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
in een hol
ze hebben geen schuilplaats
tussen de struiken

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina