Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
6 maanden
1 maand
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 jaar

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
runderen
insecten
zeearenden

Otters komen voor:
langs de oevers van allerlei watersystemen
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
vissen
runderen
paddestoelen
insecten

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
tussen de struiken
ze hebben geen schuilplaats
in een hol

Een otter draagt haar jongen ... dagen
82 dagen
geen want ze leggen eieren
62 dagen
32 dagen

Tijdens de jacht
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat er mensen in hun omgeving zijn
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats
dat ze droog blijven

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
50cm diep
30cm diep
1meter diep
10cm diep

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina