Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
zeearenden
runderen
insecten

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat er mensen in hun omgeving zijn
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats
dat ze droog blijven

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
runderen
vissen
insecten
paddestoelen

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
10cm diep
1meter diep
50cm diep
30cm diep

De beste schuilplaats voor een otter is
in een hol
onder een berg bladeren
tussen de struiken
ze hebben geen schuilplaats

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 jaar
6 maanden
1 maand

Tijdens de jacht
zijn trillingen heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk

Otters komen voor:
langs de oevers van allerlei watersystemen
in bossen
op heel droge plaatsen waar veel zand is

Een otter draagt haar jongen ... dagen
62 dagen
32 dagen
82 dagen
geen want ze leggen eieren

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina