Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
vissen
insecten
paddestoelen
runderen

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
runderen
insecten
zeearenden

Een otter draagt haar jongen ... dagen
geen want ze leggen eieren
32 dagen
82 dagen
62 dagen

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
1 jaar
1 maand
6 maanden
worden nooit van hun moeder gescheiden

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
30cm diep
50cm diep
10cm diep
1meter diep

Otters komen voor:
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen
langs de oevers van allerlei watersystemen

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat ze droog blijven
dat er mensen in hun omgeving zijn
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats

Tijdens de jacht
is het geluid heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk

De beste schuilplaats voor een otter is
ze hebben geen schuilplaats
in een hol
onder een berg bladeren
tussen de struiken

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina