Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
6 maanden
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 maand
1 jaar

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
runderen
zeearenden

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
in een hol
tussen de struiken
ze hebben geen schuilplaats

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat er mensen in hun omgeving zijn
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
vissen
runderen
insecten
paddestoelen

Tijdens de jacht
is de helderheid van het water heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

Otters komen voor:
in bossen
langs de oevers van allerlei watersystemen
op heel droge plaatsen waar veel zand is

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
10cm diep
30cm diep
1meter diep
50cm diep

Een otter draagt haar jongen ... dagen
geen want ze leggen eieren
32 dagen
82 dagen
62 dagen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be