Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
6 maanden
1 jaar
1 maand

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat ze droog blijven
dat er mensen in hun omgeving zijn
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
1meter diep
50cm diep
30cm diep
10cm diep

Otters komen voor:
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen
langs de oevers van allerlei watersystemen

Een otter draagt haar jongen ... dagen
32 dagen
82 dagen
62 dagen
geen want ze leggen eieren

Tijdens de jacht
is de helderheid van het water heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
insecten
paddestoelen
vissen
runderen

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
runderen
zeearenden

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
tussen de struiken
ze hebben geen schuilplaats
in een hol

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be