Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
insecten
paddestoelen
vissen
runderen

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
runderen
zeearenden

De beste schuilplaats voor een otter is
tussen de struiken
in een hol
ze hebben geen schuilplaats
onder een berg bladeren

Otters komen voor:
in bossen
op heel droge plaatsen waar veel zand is
langs de oevers van allerlei watersystemen

Een otter draagt haar jongen ... dagen
62 dagen
32 dagen
82 dagen
geen want ze leggen eieren

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 maand
6 maanden
1 jaar

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
30cm diep
10cm diep
50cm diep
1meter diep

Tijdens de jacht
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat er mensen in hun omgeving zijn
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be