Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
6 maanden
1 jaar
1 maand
worden nooit van hun moeder gescheiden

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
tussen de struiken
in een hol
ze hebben geen schuilplaats

Een otter is een geen roofdier
juist
fout

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
30cm diep
1meter diep
50cm diep
10cm diep

Tijdens de jacht
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
zijn trillingen heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk

Otters komen voor:
langs de oevers van allerlei watersystemen
op heel droge plaatsen waar veel zand is
in bossen

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
dat ze droog blijven
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
dat er mensen in hun omgeving zijn
een goede schuilplaats

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
insecten
runderen
vissen
paddestoelen

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
insecten
runderen
zeearenden

Een otter draagt haar jongen ... dagen
62 dagen
geen want ze leggen eieren
32 dagen
82 dagen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be