Home - quiz - otterquiz
 

otterquiz

Een otter draagt haar jongen ... dagen
32 dagen
geen want ze leggen eieren
62 dagen
82 dagen

De beste schuilplaats voor een otter is
onder een berg bladeren
in een hol
ze hebben geen schuilplaats
tussen de struiken

Tijdens de jacht
zijn trillingen heel belangrijk
is de helderheid van het water heel belangrijk
is de erstijving van het lijfje heel belangrijk
is het geluid heel belangrijk

Wat is zeer belangrijk voor de otter?
vuil water zodat ze tijdens de jacht niet gezien worden
een goede schuilplaats
dat er mensen in hun omgeving zijn
dat ze droog blijven

Welke dieren zijn vijanden voor otters?
zeearenden
insecten
runderen

De jongen blijven tot ... bij hun moeder
6 maanden
1 maand
worden nooit van hun moeder gescheiden
1 jaar

Otters kunnen foerageren in beekjes van minstens
1meter diep
10cm diep
50cm diep
30cm diep

Een otter is een geen roofdier
fout
juist

Otters leven meestal vrijwel geheel van ...
vissen
insecten
paddestoelen
runderen

Otters komen voor:
in bossen
op heel droge plaatsen waar veel zand is
langs de oevers van allerlei watersystemen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be