Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Campbelli dwerghamster
Russische dwerghamster
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
3
4
5
2

Welke hamstersoort is het kleinst?
Syrische hamster
Chinese dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Daling van de hartslag
Daling van de temperatuur
Daling van de ademhaling
Verstijving van het lijfje

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
1,5 tot 2 jaar
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Syrische dwerghamster
Campbelli hamster
Syrische hamster
Campbelli dwerghamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Mesocricetus duratus
Cricetulus griseus
Phodopus sungorus sungorus

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen
19 tot 22 dagen

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
4 weken
11 dagen
21 dagen
2 weken

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
houtkrullen
hamsterwatten
beukensnippers

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be