Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Campbelli hamster
Syrische hamster
Campbelli dwerghamster
Syrische dwerghamster

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
1,5 tot 2 jaar
2,5 tot 3 jaar
3 tot 3,5 jaar

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Verstijving van het lijfje
Daling van de ademhaling
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
16 tot 19 dagen
19 tot 22 dagen
25 tot 20 dagen
9 tot 12 dagen

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
21 dagen
4 weken
2 weken
11 dagen

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
houtkrullen
beukensnippers
hamsterwatten

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Campbelli dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Mesocricetus duratus
Phodopus sungorus sungorus

Welke hamstersoort is het kleinst?
Syrische hamster
Russische dwerghamster
Chinese dwerghamster
Roborovskii dwerghamster

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
2
5
4
3

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina