Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
4 weken
21 dagen
2 weken
11 dagen

Welke hamstersoort is het kleinst?
Roborovskii dwerghamster
Chinese dwerghamster
Syrische hamster
Russische dwerghamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Phodopus sungorus sungorus
Cricetulus griseus
Mesocricetus duratus

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
2
3
5
4

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Verstijving van het lijfje
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag
Daling van de ademhaling

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar
1,5 tot 2 jaar

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
25 tot 20 dagen
19 tot 22 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
hamsterwatten
beukensnippers
houtkrullen

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Campbelli dwerghamster
Syrische dwerghamster
Campbelli hamster
Syrische hamster

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Roborovskii dwerghamster

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina