Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Daling van de ademhaling
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag
Verstijving van het lijfje

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Roborovskii dwerghamster
Syrische hamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
2
4
3
5

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Syrische hamster
Campbelli hamster
Campbelli dwerghamster
Syrische dwerghamster

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar
1,5 tot 2 jaar

Welke hamstersoort is het kleinst?
Russische dwerghamster
Chinese dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Syrische hamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Mesocricetus duratus
Phodopus sungorus sungorus

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
houtkrullen
beukensnippers
hamsterwatten

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
19 tot 22 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen
25 tot 20 dagen

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
21 dagen
4 weken
2 weken
11 dagen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina