Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Phodopus sungorus sungorus
Mesocricetus duratus

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
hamsterwatten
beukensnippers
houtkrullen

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
3
4
2
5

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Daling van de hartslag
Daling van de temperatuur
Verstijving van het lijfje
Daling van de ademhaling

Welke hamstersoort is het kleinst?
Chinese dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster
Syrische hamster

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
11 dagen
4 weken
21 dagen
2 weken

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
3 tot 3,5 jaar
1,5 tot 2 jaar
2,5 tot 3 jaar

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Campbelli hamster
Campbelli dwerghamster
Syrische dwerghamster
Syrische hamster

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
9 tot 12 dagen
25 tot 20 dagen
19 tot 22 dagen
16 tot 19 dagen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina