Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Syrische dwerghamster
Campbelli hamster
Campbelli dwerghamster
Syrische hamster

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
2
5
3
4

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
2 weken
11 dagen
21 dagen
4 weken

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Russische dwerghamster
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster
Campbelli dwerghamster

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
19 tot 22 dagen
9 tot 12 dagen
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen

Welke hamstersoort is het kleinst?
Syrische hamster
Chinese dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
2,5 tot 3 jaar
1,5 tot 2 jaar
3 tot 3,5 jaar

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Verstijving van het lijfje
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag
Daling van de ademhaling

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Mesocricetus duratus
Phodopus sungorus sungorus

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
beukensnippers
hamsterwatten
houtkrullen

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina