Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke hamstersoort is het kleinst?
Roborovskii dwerghamster
Chinese dwerghamster
Syrische hamster
Russische dwerghamster

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
1,5 tot 2 jaar
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen
19 tot 22 dagen

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
beukensnippers
hamsterwatten
houtkrullen

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
21 dagen
2 weken
11 dagen
4 weken

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Syrische hamster
Campbelli hamster
Syrische dwerghamster
Campbelli dwerghamster

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Roborovskii dwerghamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Phodopus sungorus sungorus
Mesocricetus duratus
Cricetulus griseus

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Daling van de temperatuur
Daling van de ademhaling
Daling van de hartslag
Verstijving van het lijfje

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
5
2
3
4

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be