Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Russische dwerghamster

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar
1,5 tot 2 jaar

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
houtkrullen
hamsterwatten
beukensnippers

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
2 weken
11 dagen
21 dagen
4 weken

Welke hamstersoort is het kleinst?
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster
Chinese dwerghamster
Syrische hamster

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
9 tot 12 dagen
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen
19 tot 22 dagen

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Verstijving van het lijfje
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag
Daling van de ademhaling

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
3
2
4
5

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Campbelli hamster
Campbelli dwerghamster
Syrische dwerghamster
Syrische hamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Mesocricetus duratus
Phodopus sungorus sungorus

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be