Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke hamstersoort is het kleinst?
Chinese dwerghamster
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Syrische hamster
Campbelli dwerghamster
Campbelli hamster
Syrische dwerghamster

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen
19 tot 22 dagen

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Cricetulus griseus
Phodopus sungorus sungorus
Mesocricetus duratus

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
beukensnippers
houtkrullen
hamsterwatten

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Daling van de ademhaling
Verstijving van het lijfje
Daling van de hartslag
Daling van de temperatuur

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
4 weken
21 dagen
11 dagen
2 weken

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
3
2
5
4

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
1,5 tot 2 jaar
2,5 tot 3 jaar
3 tot 3,5 jaar

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be