Home - quiz - hamsterquiz
 

hamsterquiz

Welke hamstersoort is het kleinst?
Chinese dwerghamster
Russische dwerghamster
Roborovskii dwerghamster
Syrische hamster

Welke van de volgende met wetenschappelijke naam benoemde hamsters houdt een winterslaap?
Mesocricetus duratus
Cricetulus griseus
Phodopus sungorus sungorus

Wat gebeurt er niet bij een winterslaap?
Verstijving van het lijfje
Daling van de temperatuur
Daling van de hartslag
Daling van de ademhaling

Vanaf welke leeftijd zijn jonge hamsters normaal gezien zelfstandig?
11 dagen
2 weken
4 weken
21 dagen

Wat is de ?chte naam van de goudhamster?
Campbelli dwerghamster
Campbelli hamster
Syrische hamster
Syrische dwerghamster

Welke van volgende hamstersoort kan wel gemakkelijk in groepjes leven?
Syrische hamster
Roborovskii dwerghamster
Russische dwerghamster
Campbelli dwerghamster

Wat is niet goed en eerder gevaarlijk als bodem of nestmateriaal?
houtkrullen
beukensnippers
hamsterwatten

Wat is de draagtijd van een dwerghamster?
19 tot 22 dagen
25 tot 20 dagen
16 tot 19 dagen
9 tot 12 dagen

Hoeveel soorten dwerghamsters zijn er tot nogtoe bekend?
2
3
4
5

Wat is het gemiddelde levensverwachting van een Syrische hamster?
3 tot 3,5 jaar
2,5 tot 3 jaar
1,5 tot 2 jaar

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be