Home - quiz - spinnenquiz
 

spinnenquiz

Deze quiz is gebaseerd op de informatie van Natuur op het Web van Henk Merts
Uit wat bestaad het gif van spinnen?
water, bessensap en aminen
eiwitten, aminen en polypeptiden
water, speeksel en polypeptiden

Spinnen hebben ... .
geen ogen
geen kaken
geen oren

Spinnen kunnen ... zonder voedsel leven.
48 uur
1 week
24 uur
meerdere weken

Uit hoeveel delen/segmenten bestaat een poot van een spin?
9
6
7
3

Hoe hoog kan een springspin spinnen?
10 keer zijn lichaamslengte
15 keer zijn lichaamslengte
2 keer zijn lichaamslengte
25 keer zijn lichaamslengte

Wielwebkaarde spinnen hebben
geen kaken
geen spindraad
geen gifklieren

Hoeveel soorten spinachtigen zijn er in de wereld beschreven?
circa 100.000
circa 20.000
circa 70.000
circa 150.000

Wat is het doel van enzymen, die samen met het gif worden ingespoten in de prooi?
De prooi verdoven.
De inhoud van de prooi oplossen.
De prooi een andere/betere smaak geven.

Van waar komt de naam Amerikaanse Zwarte weduwe?
Omdat het een zwarte spin is.
Omdat dit soort zich voortplant zonder partner.
Omdat het vrouwtje vaak haar partner opeet.

Wat is een Araneoloog?
een spinnenkundige
een huidspecialist
een dokter

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina