Home - quiz - spinnenquiz
 

spinnenquiz

Deze quiz is gebaseerd op de informatie van Natuur op het Web van Henk Merts
Van waar komt de naam Amerikaanse Zwarte weduwe?
Omdat dit soort zich voortplant zonder partner.
Omdat het vrouwtje vaak haar partner opeet.
Omdat het een zwarte spin is.

Spinnen hebben ... .
geen ogen
geen oren
geen kaken

Springspinnen ... .
Hebben geen ogen
Kunnen geen kleuren onderscheiden en zien dus enkel een zwart-wit beeld
Zien bijna even goed als de mens

Hoeveel soorten spinachtigen zijn er in de wereld beschreven?
circa 150.000
circa 20.000
circa 100.000
circa 70.000

Spinnen kunnen ... zonder voedsel leven.
meerdere weken
1 week
24 uur
48 uur

Uit hoeveel delen/segmenten bestaat een poot van een spin?
7
6
3
9

Hoe kunnen spinnen hun poten strekken of buigen?
Door zenuw-trekken
Door spieren
Door de bloeddruk in de poot aan te passen

Algemeen gezien zijn ... .
mannelijke spinnen even groot als vrouwelijke spinnen
mannelijke spinnen kleiner dan vrouwelijke spinnen
mannelijke spinnen groter dan vrouwelijke spinnen

Wat is het doel van enzymen, die samen met het gif worden ingespoten in de prooi?
De inhoud van de prooi oplossen.
De prooi verdoven.
De prooi een andere/betere smaak geven.

Uit wat bestaad het gif van spinnen?
water, speeksel en polypeptiden
water, bessensap en aminen
eiwitten, aminen en polypeptiden

Op zoek naar meer quizvragen? Speel een quiz.

 


Linkpagina

2007 koalahosting.be